זכרון יעקב | zichron-yaakov

זכרון יעקב; המועצה המקומית נקנסה בסך 80,000 ש”ח בגין גרימת מפגעים סביבתיים

השר לאיכות הסביבה גדעון עזרא; “על הרשויות בישראל להפנים בפעילותם את חשיבות נושאי איכות הסביבה, רשות שתזהם – תעמוד למשפט”.
זכרון יעקב;  המועצה המקומית נקנסה בסך 80,000 ש
זכרון יעקב; המועצה נקנסה ב-80,000 ש”ח בגין גרימת מפגעים סביבתיים. שופט גינות

שופט בית משפט השלום בחדרה, משה גינות, קנס את המועצה המקומית זיכרון יעקב בסך של 80,000 ש”ח והטיל עליה התחייבות בסך 100,000 ש”ח להימנע מלעבור אחת מהעברות בהן הורשעה למשך שנתיים.

המפגעים; מועצה מקומית זכרון יעקב הפעילה בתחום שיפוטה אתר לא מוסדר לסילוק פסולת, בסמוך לשכונת נווה שרת בזכרון יעקב. עקב פיקוח לקוי של המועצה ועובדיה, הושלכה פסולת גושית ופסולת טיאוט באתר, ללא כיסוי וגידור כנדרש והתחוללו בו שריפות. כל זאת בשנים 1998 – 2000.

העבירות; נגד המועצה וראש המועצה דאז, מר שיבובסקי (להלן- נאשם 2) ונגד מנהל התפעול במועצה, מר ציון בלה (להלן- נאשם 3) ומנהל אגף תברואה, מר שמואל ברונשטיין (להלן- נאשם 4), הוגש כתב אישום בגין עבירות לפי חוק למניעת מפגעים, ותקנות למניעת מפגעים (מניעת זיהום אוויר וריח בלתי סבירים מאתרים לסילוק פסולת), וחוק שמירת הניקיון.

פסק הדין; כבוד שופט בית המשפט משה גינות הרשיע את המועצה המקומית ז”י ואת נאשמים 3 ו-4 בעבירות המיוחסות להם.

המועצה המקומית זכרון יעקב

על המועצה הוטל קנס בסך 80,000 ₪ והתחייבות בסך 100,000 ₪ להימנע מעבירה במשך שנתיים.

על הנאשם ציון בלה הוטל קנס בסך 7,500 ₪. על הנאשם שמואל ברונשטיין הוטל קנס בסך 3,500 ₪ והתחייבות בסך 20,000 ₪ להימנע מעבירה במשך שנתיים.

בעקבות פסק הדין, של בית המשפט אמר השר לאיכות הסביבה גדעון עזרא; “על הרשויות בישראל להפנים בפעילותם את חשיבות נושאי איכות הסביבה, רשות שתזהם – תעמוד למשפט”.

דילוג לתוכן